Tuesday, March 7, 2017

Caicos

Caicos [kajk-] viz Turks a Caicos. Cailletet [kajete] Louis Paul, 1832 až 1913, fr. fyzik; zabýval se zkapalňo-váním plynů (napf. kyslik, dusik). Caílleux [kaje] (De Cayeus) André, *1907, fr. georaorfolog a geolog; prof. na Sorbonně. Zabývá se dynamickou geomorfologií.

No comments:

Post a Comment