Sunday, March 5, 2017

Amer. prozaika

amer. prozaika, autorka románůo patriarchálním venkově v předrev. Čině {Dobrá země, Synové, Rozdělený ium). Jako dcera misionářů vycházela j idejí kř. demokratismu. Nob.c. (1938|. Kucurefti [-ku-šť] viz Bukurešť. Buczkowski [buč-] Leonard, 19(0 až 1967, pol. film. režisér {Zakázaní pís-ničky. Hledá se poklad, Přihoái na Marienštadtě, Vzpoura bezejmenných). Bučaay, zeměd. obec v Západoá kr., okr. Trnava, na Blavě, 2248 obiv. — Renes. zámek, přestavěný v 18. s;oletí. Buček Josef Ignác, 1741 - 1821,¿.osvícenský národohospodář, populacio-nista a právník. Propagoval státní osvícenské reformy v zeměd. a parcelaci feud. velkostatků, bučina, jagetum - vegetační formace s převládajícím porostem buků Bučma Amvrosij Maximilianovii, 1891 až 1957, sov. herec, režisér, pedagog. Role: Semjon Kotko (Katajev), Platon Krečet (Komijčuk). Též film. herec, např. A. Basmanov (Ejzenštejr. Ivan Hrozný). Nár.um. SSSR (194J). Bučovice, m. v Jihomor. kr, okr. Vyškov, na Litavě, 5438 obyv. Prům. nábytkářský (UP, Středomor. dřevařské závody). — M. od 1343. Renes. zámek.

No comments:

Post a Comment