Tuesday, March 7, 2017

Bohrův magneton

Bohrův magneton [bór-], zn. /jb- magn. moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálního momentu hybnosti do zvoleného směru rovná h; pb = (9,273 2 ± 0,000 6).

No comments:

Post a Comment