Saturday, March 4, 2017

Broglie

Broglie [broj] Victor François, 1718 až 1804, fr. maršál; í789 min. války, od 1797 v rus. službách, de Broglieho hypotéza [broje-], zákl. vlnové mech.; podle ní mají všechny částice též vlastnosti vlnové. Dnes ověřená skutečnost. Částici s hmotností m a rychlosti v je přiřazena de Broglieho vlnová délka ž = hjmo, kde A je Planckova konstanta. De B. h. vysvětluje ohybové jevy při průchodu a odrazu částic. Spojení korpuskulár-ních a vlnových vlastností částic (kor-puskuiámé vlnový' dualismus) mat. formuloval Schrödinger. V.t. Schro-dingerova rovnice; kvantová mechanika; vlnová funkce; vlnová rovnice. Broch Hermann, 1886 — 1951, rak. spisovatel, od 1938 v USA. Autor románové trilogie Náměsíčnici, lyrického románu Smrt Vergilova (vliv Joyce a psychoanalýzy) aj. Jeho dílo zachycuje úpadek hodnot v rozpadávající se burž. společnosti.

No comments:

Post a Comment